про стягнення цукрового буряку та штрафу

Постійно діючий Третейський суд

при Асоціації третейської справи

Свідоцтво про реєстрацію постійно діючого Третейського суду

Від 09 серпня 2005 року, № 009-2005

03062, м.Київ, вул. Стрийська, 3, тел. 442-42-03

Р І Ш Е Н Н Я

місто Київ 01 серпня 2007 р.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації третейської справи

У складі третейського судді Коршевнюк З.В.

Розглянувши справу № 2-008/06

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Ю”

до Товариства з обмеженою відповідальністю “Р”

про стягнення цукрового буряку та штрафу

за участю сторін:

від позивача: (Особа-1., довіреність № 007/2007 від 11.01.2007 р.)

від відповідача: (Особа -2.,довіреність №3 від 05.02.2007 р.)

Суть справи:

22 листопада 2006 р. до постійно діючого третейського суду при Асоціації третейської справи із позовною заявою звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю “Ю”.

Підставою для подання позову позивач вказує той факт, що відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю “Р” не виконав умови договору № 06/01 купівлі-продажу цукрових буряків від 20.07.2006 р. щодо обсягів поставки цукрових буряків. У своїй заяві позивач просив суд стягнути з ТОВ “Р” ХХХХХХ тонн цукрового буряку та штраф у розмірі ХХХХХХ грн.

Ухвалою голови постійно діючого третейського суду при Асоціації третейської справи від 07 грудня 2006 р. для розгляду справи № 2-008/06 призначено третейського суддю Коршевнюк З.В.

Слухання справи неодноразово відкладалось.

Ухвалою від 23 січня 2007 року провадження по справі було зупинено до часу отримання третейським судом відповідних документів, що мали значення по справі від відповідача.

Ухвалою від 16 червня 2007 року провадження по справі поновлено.

27 червня 2007 р. позивач уточнив позовні вимоги в яких просив суд стягнути з відповідача ХХХХХХ тонн цукрового буряку та штраф у розмірі ХХХХХХ грн.

17 липня 2007 р. позивач своєю заявою від 16.07.2007 р. за № 430 вдруге уточнив позовні вимоги, і просив суд стягнути з відповідача ХХХХХХ грн. штрафу та ХХХХХХ тонн цукрового буряку.

Відповідач у відзиві на позов та доповненнях до відзиву проти позовних вимог заперечує у повному обсязі. Свої заперечення обгрунтовує тим, що за період з 17.09.2006 р. по 06.10.2006 р. було поставлено ТОВ “Ю” цукровий буряк у кількості ХХХХХХ т на загальну суму ХХХХХХ грн., з яких ХХХХХХ грн. не оплачено позивачем. На підтвердження цього відповідачем надано копію акту взаємозвірки розрахунків з позивачем за період з 01.01.06 по 01.12.06 р. та лист – вимогу № 0712/1 від 07.12.2006 р. Щодо обсягів поставки відповідач зазначає, що відповідно до умов договору № 06/01 від 20.07.2006 р. буряк повинен був бути поставлений з полів загальною площею ХХХХХХ, а не ХХХХХХ га як це зазначає позивач. Крім того, посіви на площі ХХХХХХ га були значно пошкоджені, що призвело до 50% недобору врожаю. Цей факт відповідач вважає обставиною форс-мажору. В обгрунтування цього ним надано абрис земельних ділянок та акт обстеження посівів цукрового буряка в ТОВ “Р” на предмет пошкодження коренеплодів кореневою гниллю від 19.07.2006 р.До того ж відповідач зазначає про відсутність у третейського суду компетенції на вирішення цього спору, що випливає з його заяви від 26.06.2007 р. в якій ставиться питання про припинення розгляду даного спору третейським судом.

Крім того, у доповненні до відзиву на позовну заяву від 26.07.2007 р. відповідач зазначає, що позивач в односторонньому порядку відмовився від виконання зобов’язань, що виразилося у незабезпеченні приймання цукрового буряку, ненаданні транспортних засобів для перевезення буряку та не сплаті коштів за отриманий буряк. В зв’язку з чим ТОВ „Р” 27.06.2007 р. звернулося до господарського суду м. Києва із позовною заявою про розірвання договору, що на думку відповідача є однією із підстав яка унеможливлює розгляд справи третейським судом.

Перед початком розгляду справи третейським судом було ознайомлено сторін з їх правами та обов’язками, визначеними Законом України “Про третейські суди” і Регламентом постійно діючого третейського суду при Асоціації третейської справи, в тому числі про можливість закінчення справи мировою угодою на всіх стадіях третейського розгляду.

В судовому засіданні 31.07.2007 р. відповідач надав третейському суду відзив на уточнення позовних вимог ТОВ «Ю» датований 30.07.2007 р., в якому заявив про відсутність у даного третейського суду компетенції стосовно переданого на його вирішення спору, оскільки третейське застереження також допускає можливість розгляду даного спору і в господарському суді. На думку відповідача при прийнятті позову третейський суд не вирішив питання про наявність та дійсність угоди про передачу спору на розгляд третейського суду. Також відповідач у відзиві зазначив, що ним як продавцем дотримано повністю всі умови договору в частині посіву буряку, його вирощення, збору і що буряк був готовий до відвантаження, але позивач не забезпечив надання транспортних засобів для перевезення буряку, що на думку відповідача є односторонньою відмовою позивача від виконання зобов’язань за договором.В судовому засіданні 31.07.2007 р. позивач підтримав заявлені уточненні позовні вимоги та просив задовольнити їх у повному обсязі, стягнути з відповідача ХХХХХХ тонн цукрового буряку та ХХХХХХ грн штрафу згідно договору.

Відповідач проти позову заперечував та просив суд зобов”язати позивача надати обгрунтовний розрахунок ціни позову з урахуванням поставленого відповідачем товару.

Щодо компетенції постійно діючого третейського суду при Асоціації третейської справи:

Справа розглянута Третейським судом у відповідності до третейського застереження, що передбачає передачу даного спору на розгляд постійно діючого третейського суду при Асоціації третейської справи, викладеного в пункті п. 8 2. Договору купівлі-продажу цукрових буряків № 06/01 від 20.07.2006 року, укладеного між позивачем та відповідачем.

Місце третейського розгляду - м. Київ, вул. Стрийська 3.

Відповідно до ст. 5 Закону України “Про третейські суди” спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам цього закону.

Ст. 12 Закону України “Про третейські суди” встановлено, що третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди. Третейська угода вважається укладеною, також і шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує.

Відповідач у відзиві на позовну заяву, яка надійшла в адресу третейського суду 19.12. 2006 року, не заперечує проти існування третейського застереження в договорі купівлі-продажу від 20.07.2006 р.

Склад третейського суду, сформований у відповідності до вимог Закону України "Про третейські суди" та Регламенту постійно діючого третейського суду при Асоціації третейської справи, дійшов висновку, що угода про передачу спору по позовній заяві на розгляд третейського суду наявна та дійсна.

Відповідно до ст. 27 Закону України "Про третейські суди", третейським судом встановлено наявність компетенції для розгляду даного спору. Обсяг повноважень третейського суду розглядати даний спір відповідає підписаному між сторонами третейському застереженню.

Ведення протоколу засідання Третейського суду не здійснювалось на підставі ст. 44 Закону України „Про третейські суди”, в зв'язку з відсутністю угоди між сторонами про ведення протоколу.

Відводів складу суду не заявлялося.

31.07.2007 р. в судовому засіданні третейським судом оголошено резолютивну частину рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 01 серпня 2007 року

Вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та відповідні норми чинного законодавства, третейський суд встановив:

22 листопада 2006 року до постійно діючого третейського суду при Асоціації третейської справи від ТОВ “Ю” надійшла позовна заява за позовом до ТОВ “Р” про стягнення цукрового буряку та штрафу.

З матеріалів справи вбачається, що 20 липня 2006 р. між ТОВ “Ю” та ТОВ “Р” було укладено договір № 06/01 купівлі-продажу цукрового буряку.

За цим договором відповідач з 01.09.2006 р. по 01.11.2006 р. зобов’язувався поставити на користь позивача цукровий буряк у кількості не менше ХХХХХХ тонн, що вирощується на полях № 4/2 та № 6/2, загальною площею ХХХХХХ га, а позивач оплатити вартість цукрового буряка на умовах визначених договором.

15.09.2006 р. між сторонами було укладеного додаткову угоду № 1 до договору купівлі–продажу цукрових буряків № 06/01 від 20.07.2006 р. згідно якої ціна за одну тонну цукрового буряка була збільшена з ХХХХХХ грн. доХХХХХХ грн., відповідно збільшено і ціну договору з ХХХХХХ грн. до ХХХХХХ грн. Інші умови договору залишились незмінними.

Відповідно до п. 7.2. договору за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по договору винна сторона сплачує штраф у розмірі 50 % вартості недопоставленої продукції.

ТОВ „Р ” за період з 17.09.2006 р. по 06.10.2006 р. було поставлено на користь ТОВ “Ю” цукровий буряк у кількості ХХХХХХ т на загальну суму ХХХХХХ грн., який був частково оплачений позивачем в сумі ХХХХХХ грн. Дана обставина підтверджується актом взаємозвірки розрахунків між сторонами за період з 01.01.2006 по 01.12.2006. З цього акту також вбачається, що заборгованість ТОВ “Ю” перед ТОВ “Р” за поставлений цукровий буряк становить ХХХХХХ грн., про що зазначав відповідач у своїх відзивах на позов.

Ст. 655 Цивільного Кодексу України встановлено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає у власність або зобов’язується передати майно у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.

Підпунктом 3.1.2. пункту 3 Договору купівлі-продажу цукрових буряків від 20.07.2006 р. № 06/01 встановлено обов’язок продавця передати продукцію в заліковій вазі за адресою : ХХХХХХ з 1 вересня 2006 року по 1 листопада 2006 року, а факт виконання цього обов’язку посвідчується актом приймання-передачі та/або накладною на передачу продукції .

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець, згідно ст. 670 ЦК України, має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає.

Матеріалами справи доведено, що відповідач поставив позивачу лише ХХХХХХ тонн цукрового буряку, замість передбачених умовами договору -ХХХХХХ тонн цукрового буряку.

А тому вимоги ТОВ “Ю” в частині стягнення з ТОВ “Р” на його користь цукрового буряку у кількості ХХХХХХ тонн підлягають задоволенню у повному обсязі.

Заперечення відповідача які обґрунтовуються актом від 19.07.2006 р. про наявність форс-мажорних обставин - пошкодження коренеплодів цукрового буряку кореневою гниллю не можуть заслуговувати уваги, у зв’язку з тим, що на момент укладення договору, а саме -20.07.2006 р., відповідачу було відомо про факт пошкодження коренеплодів.

Крім того, форс мажорними обставинами, згідно п. 9.2. договору № 06/01 купівлі-продажу цукрових буряків від 20.07.2006 р. вважаються війна, блокада, пожежа, паводок, землетрус та інші стихійні лиха які виникли після укладення договору. При цьому строк виконання договору переноситься.

Відповідач не надав суду доказів на підтвердження того, що позивач в односторонньому порядку відмовився від виконання зобов’язань, в частині прийняття у власність продукції за договором, як було зазначено ним у доповненнях до відзиву на позовну заяву від 26.06.2007 р. та відзиві на уточнення позовних вимог від 30.07.2007 р.

Як вбачається з матеріалів справи, позовні вимоги ТОВ “Ю” щодо стягнення з ТОВ “Р” штрафу, обґрунтовуються п. 7.2 договору, згідно якого, за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по договору винна сторона сплачує штраф у розмірі 50 % вартості недопоставленої продукції.

Разом з тим, в силу положень ч. 3 ст. 509 ЦК України зобов’язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

У разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд, відповідно до ст. 233 Господарського Кодексу України, має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов’язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Аналогічне положення закріплене і в ч. 3 ст. 551 Цивільного кодексу України.

Оскільки зазначене порушення зобов’язання відповідачем не спричинило збитків іншим учасникам господарських відносин та позивачу, третейський суд вважає, що згідно статті 233 ГК України суд вправі зменшити розмір штрафних санкцій.

При цьому, суд враховує часткове виконання боржником своїх договірних зобов`язань, а саме поставку цукрового буряку у кількості ХХХХХХ тонн, що підтверджується матеріалами справи. Крім того, суд враховує й те, що відповідач є сільськогосподарським підприємством, основним джерелом отримання коштів якого є надходження платежів за реалізовану сільськогосподарську продукцію.

Відповідно до ст. 38 Регламенту постійно діючого третейського суду при Асоціації третейської справи третейський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для третейського суду заздалегідь встановленої сили.

Виходячи з цього третейський суд вважає, що питання про зменшення суми штрафу є правом суду, яке передбачено діючим законодавством.

А тому, позовні вимоги ТОВ “Ю” в частині стягнення штрафу у сумі ХХХХХХ грн підлягають частковому задоволенню, у сумі ХХХХХХ грн., що становить 15 % від вартості цукрового буряку недопоставленого відповідачем.

Заперечення відповідача які обґрунтовуються невиконання умов договору позивачем, в частині оплати поставленої продукції у сумі ХХХХХХ грн., третейським судом до уваги не приймаються, оскільки відповідач зустрічного позову щодо стягнення заборгованості за поставлений буряк, або вимогу до заліку не заявляв, а з таким позовом звертався до господарського суду.

Керуючись ч. 3 ст. 509, ст. 526, ч. 3 ст. 551, ст., 655, 670 ЦК України, ст. 233 ГК України, ст. 5, 12, 45 Закону України „Про третейські суди”, ст. 1, 2, 14, 46 - 48 Регламенту постійно діючого третейського суду при Асоціації третейської справи, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Ю” задовольнити частково;

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Р” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Ю” цукровий буряк у кількості ХХХХХХ тонн.;

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Р” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Ю” (рахунок № ХХХХХХ в ФКВ “ ХХХХХХ ”, РЦ, МФО ХХХХХХ, код ЄДРПОУ ХХХХХХ) штраф у сумі ХХХХХХ грн. ;

4. В іншій частині позовних вимог- відмовити;

5. Витрати, пов'язані з вирішенням спору третейським судом, які складаються з третейського збору у сумі 2 250, 00 грн.(дві тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 коп.) та гонорару третейського судді у сумі 2 260, 00 грн.(дві тисячі двісті шістдесят гривень 00 коп), покласти на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог:

· Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальінстю „Р” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Ю” (рахунок № ХХХХХХ в ФКВ “ ХХХХХХ ”, РЦ, МФО ХХХХХХ, код ЄДРПОУ ХХХХХХ) 1 732, 50 грн. (одну тисячу сімсот тридцять дві гривні 50 коп.) сплаченого третейського збору при подачі позовної заяви;

· Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Ю” на користь Асоціації третейської справи (рахунок № 26007037413800 в АКІБ “Укрсиббанк” м. Харків, МФО 351005, код ЄДРПОУ 33550183) гонорар третейського судді за розгляд справи № 2-008/06 у сумі 519, 80 грн. (п’ятсот дев’ятнадцять гривень 80 коп.);

· Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальінстю „Р” на користь Асоціації третейської справи (рахунок № 26007037413800 в АКІБ “Укрсиббанк” м. Харків, МФО 351005, код ЄДРПОУ 33550183) гонорар третейського судді за розгляд справи № 2-008/06 у сумі 1 740, 20 грн. (одну тисячу сімсот сорок гривень 20 коп.);

Рішення постійно діючого третейського суду при Асоціації третейської справи є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених Законом України „Про третейські суди”;

Відповідно до ст. ст. 2, 56 Закону України „Про третейські суди”, заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду за місцем розгляду справи третейським судом протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.

Третейський суддя: З.В. Коршевнюк
Від імені Засновника Постійно діючого Третейського Суду при Асоціації третейської справи
Президент Асоціації третейської справи О.М. Пушкарь


6896197782709190.html
6896258559662591.html
    PR.RU™